Ủy Ban Biên Giới Quốc Gia

(agenbolaonline.org.vn) - Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ vừa cam kết Quyết định 10/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Ủy ban Biên giới nước nhà trực thuộc bộ Ngoại giao.

Bạn đang xem: Ủy ban biên giới quốc gia


Ủy ban Biên giới nước nhà là cơ quan cấp cho tổng viên trực thuộc bộ Ngoại giao, giúp bộ trưởng Bộ nước ngoài giao thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về biên giới, cương vực quốc gia.Nhiệm vụ của Ủy ban Biên giới đất nước là tham mưu giúp bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao trình chính phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và những cơ quan gồm thẩm quyền dự án công trình luật, dự thảo quyết nghị củaQuốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo quyết nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, quyết nghị của thiết yếu phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng chính phủ nước nhà về công tác làm việc biên giới, khu vực quốc gia; dự thảo điều mong quốc tế xác định biên giới tổ quốc và các vùng biển khơi Việt Nam; phạm vi công ty quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam so với vùng trời, những vùng biển, những đảo, những quần đảo; những phương án hoạch định biên thuỳ quốc gia, xác minh ranh giới vùng trời và các vùng biển lớn của nước ta với các nước láng giềng; chiến lược, chương trình kim chỉ nam quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án đặc trưng về công tác làm việc biên giới, lãnh thổ non sông hoặc liên quan đến biên giới, phạm vi hoạt động quốc gia.Ủy ban biên thuỳ quốc gia còn tồn tại nhiệm vụ trình bộ trưởng Bộ nước ngoài giao xem xét, ra quyết định dự thảo thông tư và những văn phiên bản khác về công tác biên giới, phạm vi hoạt động quốc gia; planer dài hạn, trung hạn, thường niên về công tác biên giới, giáo khu quốc gia; tổ chức triển khai chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án công trình về công tác làm việc biên giới, lãnh thổ giang sơn sau khi được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt.Đồng thời xây dựng, khuyến nghị chủ trương, cách nhìn của việt nam tại các diễn lũ quốc tế tương quan đến biên giới, lãnh thổ; khuyến cáo chủ trương và gây ra đề án, hồ sơ pháp lý để ship hàng cho việc xử lý tranh chấp về biên giới, giáo khu trước những cơ quan tài phán quốc tế; thực hiện hợp tác nước ngoài liên quan cho biên giới, lãnh thổ tổ quốc theo hiện tượng của pháp luật; đối thoại về những vấn đề liên quan đến biên giới, khu vực với các nước tương quan và các công ty đối tác khác; chủ trì, phối hợp thống trị việc tổ chức những hội nghị, hội thảo thế giới về biên giới, cương vực tại Việt Nam...Cơ cấu tổ chứcỦy ban Biên giới đất nước có 5 1-1 vị: 1- Vụ biên cương Việt - Trung; 2- Vụ biên giới phía Tây; 3- Vụ Biển; 4- Vụ Tuyên truyền, thông tin và tư liệu; 5- Văn phòng.Các tổ chức triển khai trên là những tổ chức hành thiết yếu giúp chủ nhiệm Ủy ban thực hiện chức năng cai quản nhà nước. Văn phòng được tổ chức triển khai 4 phòng.Ủy ban tất cả Chủ nhiệm và không quá 4 Phó nhà nhiệm.

Xem thêm:

Công ty nhiệm Ủy ban do bộ trưởng Bộ nước ngoài giao bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao về toàn bộ buổi giao lưu của Ủy ban. Bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao cử một lắp thêm trưởng thống trị nhiệm Ủy ban.
*

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - bố Đình - Hà Nội.