Pidato Bahasa Jawa aku Pahlawan 10 November merupakan penyimpangan satu pidato yang sudah umum dilakukan oleh instansi training maupun nonpendidikan. Pidato ini konvensional dilaksanakan dalam lomba pidato peringatan hari Nasional tersebut.

Anda sedang menonton: Pidato bahasa jawa tema pahlawan


Lomba Pidato Bahasa Jawa pada days nasional merupakan pidato apa sekarang ini secara utama dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain untuk menyemarakkan peringatan hari Nasional tersebut, pidato ini dulu salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan bahasa Jawa tersebut.
Di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan quenn Istimewa Yogyakarta, Pidato Bahasa Jawa mendesak umum dilakukan. Ini terjadi untuk Bahasa Jawa merupakan Bahasa ibu dari ketiga provinsi tersebut.
Sebenarnya ada banyak contoh pidato Bahasa Jawa buat peringatan days Nasional. Deviasi satu contohnya adalah Teks Pidato Bahasa Jawa aku Pahlawan 10 November.
Bapak-bapak, Ibu-ibu warga nagari Indonesia ingkang kinurmatan. Ing sabne 10 Nopember negara Indonesia tansah mengeti dinten Pahlawan.
Kados sampun kacetha bilih rikala tanggal 10 Nopember 1945, ing kota Surabaya wonten prastawa perang ageng antawisipun arek-arek Surabaya ngusir penjajah ingkang mbonceng Inggris (Sekutu) lumarap ing tanah Jawi. Saking semangat arek-arek Surabaya lan kalajengaken pejuang person ing dhaerah sanesipun. Ing salajengipun damel horeging donya, ngantos Dewan kerahasiaan PBB tumut campur rumbai ngengingi prastawa punika.
Kanthi semboyan “Rawe-rawe rantas malang-malang putung”. “Mandheg ambleg, mundhur ajur.” “Mati siji tuwuh sewu.”
Bapak-bapak, Ibu-ibu warga Indonesia. Ing pengetan punika boten kula jlentrehaken sedaya prastawa ing tanggal 10 Nopember 1945, nanging semangatipun ingkang kapendhet hikmahipun, semangat perjuangan pahlawan kangge nindakaken pejuang ing babagan pembangunan.
Kanthi rahmating Allah SWT, pahlawan Indonesia sampun saged ngrebat utama Surabaya. Kula boten saged nglalekaken mekaten kemawon perjuanganipun arek Surabaya ingkang dipunpimpin dening panjenenganipun pejuang ageng inggih punika semangat Bung Tomo. Ingkang kanthi sora ngagungaken asmaning Pengeran: “Allahu Akbar! Allahu Akbar!” jiwa lan semangat 10 Nopember taksih wonten ing jajaning negara Indonesia kangge mbangun nagari Indonesia. Kanthi berkelahi “Sepi ing pamrih rame ing gawe.”
Kathah para pejuang ingkang ndhepani bantala mbela negara lan nagari. Kangge putra lan putu ing tembe. Pramila mangga sesarengan nglajengaken punapa ingkang dados perjuanganipun para pahlawan.
Ing salebeting itupenggunaan mardika, kita taksih berkelahi mboten kangge mrangi penjajah nanging kanggi mrangi kemiskinan lan kebodhohan, tumrap negara Indonesia.
Pramila boten wonten awonipun, kangge ngenget jasa pahlawan, sumangga ngeningaken cipta sekedhap kangge para pahlawan ingkang sampun gugur ing medhan juang. Mugi-mugi amal lan kasaenanipun katampi ing sisihing Gusti.

Lihat lainnya: Skor Liverpool Vs Man City


Kula cekapi semanten rumiyin atur kula bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu nyuwun pangaksama. Mugi-mugi negara Indonesia pinaringan sihing Pengeran.
*

Bank SoalDownloadInformasiKelas 1 SDKelas 2 SDKelas 3 SDKelas 4 SDKelas 5 SDKelas 6 SDKelas XKelas XIKelas XIILatihan Soal OnlineMateri PembelajaranPAUDPerangkat Kelas 1 SDPerangkat Kelas 2 SDPerangkat Kelas 3 SDPerangkat Kelas 4 SDPerangkat Kelas 5 SDPerangkat Kelas 6 SDPerangkat PembelajaranPerangkat SDPerangkat SMAPerangkat SMKPerangkat SMPSesorahSoal Kelas XSoal Kelas XISoal Kelas XIISoal PAS SDSoal PAS XSoal PAS XISoal PHT XSoal PHT XISoal PHT XIISoal USBNTips & Trick