Jawatankuasa Fatwa telah membincangkan isu-isu berkaitan perlaksanaan solat Jumaat dalam konteks penularan wabak COVID-19 di Singapura diatas 23 Mac 2020 dan 16 Jun 2020

FATWA

بسم الله الرحمن الرحيم

.الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،وبعد

RINGKASAN KEPUTUSAN

Jawatankuasa Fatwa telah koneksi rusak perkara-perkara berikut:

1.Solat berjemaah boleh dilakukan menjangkau jarak selamat kemiripan ada antara imam dan jemaah mahupun antara sesama makmum di dalam saf solat berjemaah.

Anda sedang menonton: Jumlah takbir dalam salat jenazah

2.Solat Jumaat boleh ditunaikan lebih dari sekali di dalam sebuah masjid dan boleh dimulakan sebelum waktu Zohor sekiranya terdapat keperluan.

3.Golongan-golongan apa mudah dijangkiti penyakit, khuatir dijangkiti penyakit atau noel mendapatkan angkasa di masjidil merupakan golongan apa berhalangan dan diberikan rukhṣah (keringanan) untuk menggantikan solat Jumaat dengan solat Zohor.

PERINCIAN FATWALATARBELAKANG

1.Mengikut fatwa yang telah diluluskan di ~ 18 Februari 2020, solat ini baik serta Jumaat di Singapura ditangguhkan selagimana masjid-masjid perlu ditutup dan keadaan masih belum selamat bagi jemaah untuk menunaikannya keer risiko jangkitan wabak COVID-19. Diatas 15 Jun 2020, otoritasnya telah memaklumkan bahawa Singapura akan memasuki fasa senin pembukaan lebih baru ekonomi bangsa dan aktiviti-aktiviti apa dahulunya disekat keer keadaan sedang beransur mengingat dari COVID-19. Mencapai itu, ada kemungkinan solat ini baik serta Jumaat dapat dilaksanakan nomer di dalam fasa kedua.

2.Namun, mengambil kira kes-kes jangkitan COVID-19 dan risiko yang masih ada, pelaksanaan Fasa senin Pasca Pemutus Rantaian (Fasa Peralihan Selamat) perlu dilakukan berhati-hati dan berperingkat. Ini termasuk dibuka masjid karena solat ini baik dan Jumaat. Untuk mengurangkan risiko ini, kawanan langkah-langkah, khususnya buat memastikan selang selamat middle jemaah, mesti diperhatikan. Ini menimbulkan mayoritas persoalan agama kemudian yang diajukan oleh pihak doan Pembangunan karyawan dan masyarakat (MCM), agenbolaonline.org, apa memerlukan penjelasan dari Jawatankuasa Fatwa:

i) di mana solat ini baik dan solat Jumaat dapat dilaksanakan selagi masih wujud infeksi wabak?

ii) Sekiranya ruang solat finite dan jumlah jemaah yang dibenarkan buat menunaikan solat Jumaat terhad, apakah beraksi bagi mereka yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat kerana keterbatasan tersebut?

PRINSIP-PRINSIP UTAMA

3.Dalam dicamkan persoalan-persoalan di atas, Jawatankuasa Fatwa telah memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

i)Bagaimanakah cara untuk melaksanakan solat berjemaah dan solat Jumaat secara selamat kapan penularan wabak;

ii)Siapakah mereka apa berhalangan buat melaksanakan solat Jumaat;

iii)Bagaimanakah cara karena menampung lebih penuh sesak jemaah mencapai ruang yang terbatas.

Melaksanakan Solat berjemaah dan Solat Jumaat secara Selamat selagi Penularan Wabak

4.Sekiranya pihak berkuasa telah mengumumkan bahawa situasi membolehkan masjid-masjid buat dibuka semula serta solat berjemaah dan solat Jumaat dapat dilaksanakan, Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa masjid-masjid harus mengambil langkah-langkah pencegahan (yang ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan) sebagai memastikan jarak selamat antara personally (sekurang-kurangnya 1 meter), serta mengehadkan penyertaan orang ramai pada sesuatu acara dan sebagainya.

5.Langkah-langkah apa ditetapkan adalah ikhtiyar agar kita dapat menjalankan ibadat mencapai selamat serta full bertanggungjawab di karyawan agar ia noël menjadi ruang angkasa penularan wabak COVID-19 (Sila rujuk keputusan fatwa 23 Mac 2020). Ia juga bagi menjamin kehidupan seharian kita dapat berterusan, dengan penyesuaian yang dilaksanakan mengikuti keperluan dan keadaan. Ini sesuai dengan kaedah fiqh “Kemudaratan harus dihilangkan” (الضرر يزال).

6.Di antara langkah-langkah tersebut adalah:

i) Penyusunan Saf di dalam Solat Berjemaah

Umumnya, terdapat pelbagai hadis yang membincangkan tentang kepentingan dan thừa memastikan bahawa saf batin solat ini baik disusun rapat tanpa ada renggang dan jurang di antara jemaah.1Namun, perkara ini haruss diperhatikan di batin keadaan biasa. Adapun di atas keadaan betapa mengejutkannya dan darurat sebagai berlakunya transmisi wabak, bagaimana itu? virus berjangkit apabila untuk kita berada menutup dengan seseorang,2jurang selamat adalah harus dan dibolehkan di dalam solat berjemaah benar dengan gawangnya Syariah, iaitu memelihara kesihatan dan nyawa insan. Tambahan pula, para ulama’ matsuhaba al-Shafi’e sebagai Imam al-Shirbini keluar bahawa kerapatan saf bukan syarat sah solat berjemaah, tetapi satu amalan sunat:

*

Yang bermaksud: “Disunatkan karena ditutup/dirapatkan kerenggangan diatas saf-saf, dan untuk tidak mengulang saf yang baru sehingga telah disempurnakan apa pertama, dan diberi ruang kepada sesiapa apa menginginkannya . Dan kesemua ini merupakan suatu perkara apa sunnah, bukannya satu syarat (sah solat berjemaah), maka sekiranya ada yang noel menurutinya, solat apa mereka tunaikan menemani itu adalah sah, walaupun ia makruh.”3

Imam al-Ramli pula berpendapat bahawa sebarang ruang yang wujud middle jemaah yang berdiri dalam saf noel menjejas keabsahan solat berjemaah. Selagimana i) sendiri tersebut mandat solat di batin masjid, serta ii) tidak menjangkaui angkasa berdirinya imam dan iii) beliau mendengarkan bacaan imam serta mengetahui pergerakannya, maka solat berjemaahnya adalah sah.4

Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa telah terpisah bahawa ngarai selamat yang wujud untuk mengelakkan risiko jangkitan wabak COVID-19 noël menjejas sahnya solat berjemaah, ~ adalah diperlukan. Silakan lihat lampiran A such contoh penyusunan saf yang boleh dipraktikkan di karyawan bagi solat ini baik dengan mengambilkira pelubangan selamat (“safe distancing”).

Golongan yang berhalangan untuk melaksanakan solat Jumaat

7.Semasa penularan wabak COVID-19, masjid-masjid tidak akan dapat menampung jumlah jemaah yang biasa menghadiri solat Jumaat diatas setiap minggu. Oleh kerana risiko jangkang COVID-19 masih another wujud, golongan-golongan berisiko tinggi juga perlu dipelihara diversitas mereka. Jawatankuasa Fatwa telah mempertimbangkan keadaan ini dan berpandangan bahawa kewajipan menunaikan solat Jumaat batin konteks transmisi wabak COVID-19 terikat mencapai dua perkara:

i) scammers setiap orang yang menghadiri solat Jumaat

ii) kewujudan ruang solat apa selamat mengikut panduan-panduan berani dari aspek perubatan dan kesihatan awam.

8.Berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat mayoritas golongan yang dikecualikan dari kewajipan menunaikan solat Jumaat such berikut:

i)Golongan burger emas;

ii)Golongan yang menghidapi diseases kronik;

iii)Golongan yang khuatir menjadi dijangkiti penyakit nanti atas dirinya atau lancar keluarganya, special bagi mereka yang tinggal bersama lancar keluarga apa sudah berumur ataupun bersama mereka apa menghidapi penyakit kronologi dan sebagainya;

iv) Mereka apa cuba mendaftar tetapi noël berjaya untuk mendapatkan secara spasial menunaikan solat Jumaat.

9.Golongan-golongan diatas dianggap such antara mereka yang berhalangan dan thalamus rukhṣah (keringanan) karena tidak menunaikan solat Jumaat untuk masa ini. Mereka harus menggantikan solat Jumaat dengan solat Zohor di rumah. Deskriptif Imam Al-Tabrani, Ibn Mas’ud pernah berkata:

(وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَليُصَلِّ أَرْبَعًا)

Yang bermaksud: “Dan barangsiapa yang terlepas dua rakaat (solat Jumaat), maka hendaklah dia melakukan solat empat rakaat (Zohor).”5

10.Mereka also boleh memanfaatkan khutbah apa ditayangkan secara langsung melalui wadah dalam talian (online).

11.Kerana keterbatasan ruang solat di masjid-masjid serata Singapura untuk masa ini, serta keadaan penularan wabak yang belum berakhir lagi, mereka yang tidak diwajibkan solat Jumaat (seperti kanak-kanak yang belum baligh dan kaum wanita) diminta untuk hanya menunai solat Zohor di rumah dan noël menunaikan solat Jumaat.

Menampung Lebih penuh sesak Jemaah mencapai Ruang yang Terbatas

12.Dengan jumlah jemaah apa terhad di dalam masjid diatas sesuatu masa, maka perlu difikirkan banyak cara lain karena membolehkan lebih ramai jemaah mandat solat Jumaat. Di antaranya adalah dengan menjalankan beberapa kali solat Jumaat:

i)Menunaikan solat Jumaat lebih dari sekali

Jawatankuasa Fatwa mendapati para fuqaha’ mempunyai beberapa pandangan berkaitan pelaksanaan solat Jumaat lebih dari sekali. Sebahagian fuqaha’ noël membenarkan solat Jumaat dilakukan berulang kali diatas satu tempat/masjid kerana di ~ asalnya ia hanya dilaksanakan sekian sahaja di satu karyawan (masjid jāmi’) bagi seluruh kawasan geram dengan bertujuan mengumpul semua kaum muslimin berada di satu angkasa sahaja.6

Namun, mencapai meningkatnya jumlah social Islam serta mereka apa tinggal berjauhan daripada masjid, para fuqaha’ berpandangan bahawa solat Jumaat boleh dilakukan di beberapa tempat bagi itu mudah umat Islam karena menunaikannya.7

Sekarang ini, beberapa kelembagaan fatwa kontemporari kemudian Dār al-Iftā’ di Mesir dan europe Council for Fatwa and also Research membolehkan solat Jumaat dilakukan berulangkali di satu masjidil dengan imam dan makmum yang berlainan sekiranya terdapat keperluan apa tertentu, sebagai ruang solat yang terbatas.8

Jawatankuasa Fatwa berpandangan bahawa terdapat keperluan diatas masa ini untuk melaksanakan solat Jumaat berulang kali di sesebuah masjid, kerana mengambilkira keterbatasan ruang di di dalam masjid, untuk memberi pilihan kepada lebih ramai anggota masyarakat untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat mereka.

ii)Menyegerakan solat Jumaat sebelum waktu zawāl

Lanjutan dari jam di atas yang membolehkan solat Jumaat dilaksanakan beberapa kali, Jawatankuasa Fatwa juga telah dicamkan samada solat Jumaat boleh diadakan lebih mulailah jika perlu.

Jawatankuasa Fatwa telah dicamkan beberapa hadis yang were hujjah bahawa Nabi s.a.w. Telah ditanggapi solat Jumaat sebelum tergelincirnya matahari:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

Yang bermaksud: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. Menunaikan solat Jumaat, kemudian kami pergi usai unta kita dan memberinya makan selagi tergelincirnya matahari.” (Hadis riwayat Muslim).

Juga hadis Nabi s.a.w.:

وَعَنْ سَلَمَةَ، قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ

Yang bermaksud: “Daripada Salamah r.a. Berkata: Kami solat bersama Rasulullah s.a.w. Solat Jumaat, kemudian kami pergi, dan kapan itu tiada bayangan di atas dinding-dinding apa mampu kami berteduh dengannya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis-hadis di atas juga menjadi sandaran bagi mazhab Hanbali di batin membolehkan solat Jumaat ditunaikan sebelum matahari tergelincir.9Mengambil kira keadaan menampakkan ini, Jawatankuasa Fatwa berpandangan bahawa pendapat ini boleh digunakan buat memulakan solat Jumaat lebih start dari waktu Zohor sekiranya perlu.10Walaupun ini merupakan sesuatu yang noël pernah dijalankan di Singapura, dan ndak satu pandangan di dalam mazhab Shafi’e, namun ia adalah satu ikhtiyar dan usaha karena membolehkan lebih penuh sesak orang menunaikan kewajipan solat Jumaat kerana situasi mencabar apa dihadapi melalui umat Islam Singapura diatas masa ini.

Jawatankuasa Fatwa juga menasihatkan dalam usaha ini, solat Jumaat harus stabil (tidak terlampaui 30 minit secara keseluruhannya, mengikut panduan kesihatan). Setelah selesai satu sesi solat Jumaat, para jemaah harus beredar mencapai segera karena memberi ruang bagi sesi seterusnya.

PENUTUP

13.Jawatankuasa Fatwa dicari mengingatkan bahawa fatwa-fatwa ini adalah usaha karena membantu dan mempermudahkan hayatnya keagamaan masyarakat Islam Singapura di batin suasana mengharungi ujian penularan wabak COVID-19. Mengikut aturan serta radikal Syariah. Setiap dari kita mempunyai tanggungjawab untuk memelihara berani dan melindungi nyawa para saya adalah seorang masjid secara mengkhususkan dan sosial awam secara umum. Nasihat Jawatankuasa Fatwa adalah agar kita terus mengamalkan segala langkah-langkah pencegahan apa diperlukan semasa mandat ibadah di masjid, such yang dianjurkan melalui pakar perubatan. Ini termasuk mengambil wuduk di rumah karena mengelakkan sebarang jangkitan daripada berlaku di tempat-tempat wuduk disebabkan titisan wait dari mereka yang telah dijangkiti penyakit ini, pakai pelitup muka, membawa sejadah peribadi, noël bersentuhan tengah jemaah, untuk membuat pendaftaran memasukkan dan diambil masjid, noel berlegaran di ruangan masjid dan hadir solat Jumaat tepat pada masanya.

14.Walaupun banyak langkah-langkah apa diperlukan, social Islam haruss terus bersabar dan bersyukur di atas nikmat dan anugerah Allah s.w.t. Untuk kembali beribadat di masjid. Elakkanlah segala sikap yang noel baik sekiranya terdapat halangan dari menunaikan ibadat di masjid.

Lihat lainnya: Rata-Rata Gaji Di Pnm (Permodalan Nasional Madani), Gaji Pt Permodalan Nasional Madani

15.Kita berdoa kepada Allah s.w.t. Agar itupenggunaan terus dikurniakan kesejahteraan serta keselamatan. Harapan Allah s.w.t. Mengurniakan jalan disetujui serta penyelesaian yang baik untuk negara kita serta keseluruhan sosial dunia, Amin.