Hình Ảnh Đồ Dùng Học Tập

Tiếp nối chuỗi bài viết share từ bỏ vựng theo chủ thể, bây giờ, Trường Anh ngữWow English đã liên tục tổng hợp lại toàn bộ những từ bỏ vựng về vật dụng học tập bởi Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Hình ảnh đồ dùng học tập

Để câu hỏi học từ vựng trsinh sống đề xuất tiện lợi rộng, Wow English đã sử dụng cách thức học tập trường đoản cú vựng qua hình ảnh. Với những hình hình ảnh nhộn nhịp sẽ giúp đỡ các bạn dễ dàng tưởng tượng hình trạng thiết bị dụng bên cạnh đó giúp cho Việc ghi nhớ từ bỏ vựng cũng bị gấp rút rộng, cùng lâu dài hơn nếu như nhỏng chúng ta liên tục ôn tập lại.

Xem thêm:

Không nhằm các bạnnên hóng thọ nữa, họ cùng ban đầu ngay nhé!!!

*
- CÁCH ĐỌC, PHIÊN ÂM ĐẦY ĐỦ" width="1024" srcset="https://agenbolaonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min.png 1024w, https://agenbolaonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-300x144.png 300w, https://agenbolaonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-768x370.png 768w, https://agenbolaonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-260x125.png 260w, https://agenbolaonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-50x24.png 50w, https://agenbolaonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-576x277.png 576w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">

1. Textbook /ˈtekstbʊk/ hoặc coursebook /ˈkɔːsbʊk/: sách giáo khoa

2. Notebook /ˈnəʊtbʊk/: sổ ghi chép

3. Binder /ˈbaɪndə/: bìa rời (báo, tạp chí)

4. Dictionary /ˈdɪkʃənəri/: trường đoản cú điển

5. Pencil /ˈpensəl/: cây bút chì

6. Pencil Sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/: gọt bút chì

7. Pencil Case /ˈpen.səl ˌkeɪs/: hộp bút

8. Pen /pen/: cây bút mực

9. Ballpoint /bɔːlpɔɪnt/: cây bút bi

10. Highlighter /ˈhaɪlaɪtə/: cây bút khắc ghi màu

11. Paintbrush /ˈpeɪntbrʌʃ/: cây viết tô màu

*

12. Marker /ˈmɑːkə /: cây bút lông

13. Crayon /ˈkreɪən/: bút màu sắc sáp

14. Felt-tip /ˈfeltˌtɪp/: cây bút dạ

15. Coloured pencil /ˈkʌləd. ˈpensəl/: cây bút chì màu

16. Paper /ˈpeɪpə/: giấy viết

17. Draft /drɑːft/: giấy nháp

18. Post-it note /ˈpəʊst.ɪt ˌnəʊt/: giấy nhớ

19. Stencil /ˈstensəl/: giấy nến

trăng tròn. Index thẻ /ˌɪn.deks. ˈkɑːd/: giấy ghi có cái kẻ.

21. Carbon paper /ˈkɑː.bən ˌpeɪ.pər/: giấy than

22. Cutter/ˈkʌtə/: dao rọc giấy

*

23. Paperclip /ˈpeɪpəklɪp/: kẹp giấy

24. Paper fastener /ˈpeɪ.pər. ˈfɑːs.ən.ər/: qui định kẹp giữ giấy

25. File cabinet /ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət/: tủ đựng tài liệu

26. Flashcard /ˈflæʃkɑːd/: thẻ ghi chú

27. File holder /faɪl. ˈhəʊl.dər/: tập hồ sơ

28. Dossier /ˈdɒsieɪ/: hồ sơ

29. Eraser /ɪˈreɪzə/: chiếc tẩy

30. Board /bɔːd/: bảng

31. Blackboard /ˈblækbɔːd/: bảng đen

32. Chalk /tʃɔːk/: phấn viết

33. Duster /ˈdʌstə/: khăn uống lau bảng

34. Ruler /ˈruːlə/: thước kẻ

*

35. Set square /ˈmix ˌskweər/: Ê-ke

36. Protractor /prəˈtræktə/: thước đo góc

37. Compass /ˈkʌmpəs/: com-pa

38. Tape measure/ˈteɪp ˌmeʒ.ər/: thước cuộn

39. Desk /desk/ : bàn học

40. Chair /tʃeə/: dòng ghế

41. Cloông xã /klɒk/: đồng hồ đeo tay treo tường

42. Bookcase /ˈbʊk-keɪs/: giá đựng sách

43. Backpaông xã /ˈbækpæk/: bố lô

44. Computer /kəmˈpjuːtə/: máy tính bàn

45. Calculator /ˈkælkjəleɪtə/: máy tính nắm tay

46. Scissors /ˈsɪzəz/: dòng kéo

*

47. Pin /pɪn/: đinh ghlặng, kẹp

48. Glue /ɡluː/: Keo dán hồ

49. Stapler /ˈsteɪplə/: quy định dập ghim

50. Staple remover /ˈsteɪpəl rɪˈmuːvə /: loại gỡ ghim bấm

51. Thumbtack /ˈθʌmtæk/: đinh ghyên (form size ngắn)

52. Scotch tape /ˌskɒtʃ ˈteɪp/: băng dính trong suốt

53. Ribbon /ˈrɪbən/: dải ruy-băng

54. Test tube /ˈkiểm tra ˌtjuːb/: ống thí nghiệm

55. Beaker /ˈbiːkə/: cốc bêse (sử dụng trong phòng thí nghiệm)

56. Funnel /ˈfʌnl/: Cái phễu (thường dùng trong phòng thí nghiệm)

57. Magnifying glass /ˈmæɡ.nɪ.faɪ.ɪŋ ˌɡlɑːs/: Kính lúp

58. Globe /ɡləʊb/: trái địa cầu

59. Watercolour /ˈwɔːtəˌkʌlə/: color nước

60. Palette /ˈpælət/: bảng màu

61. Paint /peɪnt/: sơn, màu

62. Map /mæp/: bạn dạng đồ

*

Trên đây là 62 những trường đoản cú giờ đồng hồ anh chỉ vật dụng học tập đã được Trường Anh ngữ Wow English tổng vừa lòng lại. Ngoài các từ new cùng phiên âm hẳn nhiên thì Wow English còn tổng hòa hợp kiến thức và kỹ năng theo phương thức hình hình họa – đây là cách thức học từ vựng thông qua những hình ảnh sinh động, Color, tác động rất mạnh vào mắt, hỗ trợ cho việc ghi nhớ trường đoản cú vựng trsống bắt buộc thuận lợi và hiệu quả rộng.

Ngoài chủ đề đồ dùng học tập trong Tiếng Anh thì những chúng ta có thể bài viết liên quan các bài viết không giống về vào chuỗi những nội dung bài viết về trường đoản cú vựng theo chủ đề đã được Trường Anh ngữ Wow English tận tâm soạn lại nlỗi sau:

Chúc các bạn học hành vui vẻ!!!

cd;">Hãy nhằm Wow Englishlà địa điểm học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của doanh nghiệp, cùng với bảo hiểmchuẩn cổng đầu ra bởi vừa lòng đồng kèm thẻ Bảo hành kỹ năng và kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: Từ 4 cho 6 mon – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên toàn quốc + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có nhiều thiết bị cần phải làm, nên học tập tiếng Anh là nên thiệt nkhô hanh để còn làm việc không giống, bây giờ Tiếng Anh là loại BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bởi đa số giá

Và "hành trình nlẩn thẩn dặm luôn bắt đầu từ là một bước đầu tiên tiên" nkhô giòn tay đăng kí học tập ngay lập tức hôm nay để có thể nói giờ Anh thuần thục chỉ với sau 4-6 tháng nữa