Apabila itupenggunaan membina kepercayaan dan mempercayai lebih geram kepada Tuhan, itupenggunaan boleh dengan kuasa-Nya buat memberkat dan membebaskan kita.

Anda sedang menonton: Doa untuk orang yang baik kepada kita


Tidak ada kawanan perasaan yang boleh berbanding dengan emosi menjadi seorang ibu atau bapa. Noel ada perkara apa lebih manis dari resepsi seorang bayi dari syurga. Adik saya mengalami ini batin cara apa memilukan. Anak lelaki putra sulungnya dilahir terlalu mulai dan hanya berberat 1.3 kg. Hunter berada di unit rawatan rapi neonatal selama dua bulan. Dua bulan itu satu masa apa emosi bagi keluarga kita semasa kami harap dan memohon kepada bapak demi bantuan-Nya.

Hunter perlukan kerumunan sokongan. Itu berjuang karena memperolehi kekuatan apa diperlukan untuk hidup. Groep bapanya apa kuat selalu memegang tangannya apa begitu kecil untuk menggalak bayi yang mudah serangan ini.

Begitulah bagi segenap anak Tuhan. Bapa Syurgawi kita menghulurkan tangan kepada kita setiap orang dengan kasih sayang-Nya yang noël terbatas. Dia mempunyai kuasa ke atas segenap dan dia ingin bantuanhalaman kita buat belajar, berkembang, dan pulang kepada Dia. Ini menghuraikan hasil Bapa kita, “untuk mendatangkan kebaqaan dan kehidupan abadi bagi manusia.”1

Apabila untuk kita membina mempercayai dan kepercayaan lebih besar kepada Tuhan, kita boleh mencapai kuasa-Nya untuk memberkat dan membebaskan kita.

Kitab Mormon mengandungi tema indah circa kuasa Tuhan karena membebaskan kita. Nefi saran tema ini dala bab pertama kitab ini. Pada ayat usai 20, untuk kita baca, “Lihatlah, aku, Nefi, akan memperlihatkan kepadamu bahawa belas penyesalan Tuhan apa lembut meliputi mereka semua apa telah dialah pilih, kerana iman mereka, karena menjadikan mereka perkasa bahkan hingga kuasa pembebasan.”2

Banyak tahun lalu saya dapat faham mencapai lebih mendalam tentang fakta yang dihuraikan batin ayat ini. Saya dapat untuk mengetahui bahawa Bapa Syurgawi dekat dengan kita dan itu ingin berguna kita.

Pada suatu petang hampir gelap, saya berlayar kereta bersama anak-anak saya. Saya ternampat seorang peloncat lelaki mengangkat beg galas berjalan di tepi jalan. Saya menerima satu tekanan yang jelas bahawa saya harus bantuanhalaman dia. Tetapi saya bimbang dia become berasa undang kerana satu orang asing henti dekat dia pada waktu malam, enim saya terus memandu. Tekanan itu datang lainnya dengan kata-kata ini batin minda saya: “Tolong perbudakan itu!”

Saya pusing menggoreng dan meminta dia, “Kamu perlukan bantuan? Saya berasa saya harus bantuanhalaman kamu.”

Dia memandang kami, mencapai air mata mengalir diatas mukanya, itu kata, “Bolehkah kamu tolong? Saya cantik berdoa karena menerima bantuan.”

Doanya dijawab mencapai ilham apa datang kepada saya. Pengalaman karena menerima arahan yang begitu jelas dari tuhan ini menyisakan satu tekanan pada trấn saya yang noël dapat saya lupakan.

Selepas 25 five dan oleh belas penyesalan Tuhan, saya bertemu dengan peloncat lelaki menemani itu beberapa bulan dahulu. Saya mendapati bahawa pengalaman itu bukan cerita saya sahaja--ia juga cerita diperbudak itu. Deric Nance sekarang seorang bapa apa memiliki keluarga diri sendiri. Dia noël lupakan pengalaman itu juga. Pengalaman ini menolong kami untuk membina satu dasar iman bahawa tuhan mendengar dan anck doa kami. Kedua-dua kami gunakan pengalaman itu buat mengajar anak-anak kalian bahawa bapak menjaga kami. Kami noel bersendirian.

Pada malam itu, Deric ada satu aktiviti di sekolahnya dan bila aktiviti akun itu tamat, bus terakhir sudah tinggal. Kemudian seorang remaja, itu berasa yakin itu boleh balik setelah rumah bersendirian, jadi dia mula berjalan feet ke rumah.

Selepas satu setengah pukul dan dia masih belum sampai nanti rumah. Itu masih harus berjalan beberapa kilometernya dan dia noël nampat satu shine pun, itu berasa takut. Menjangkau perasaan putus asa, itu melutut di belakang satu cerucuk batu kelikir dan berdoa kepada Tuhan karena menolong dia. Selepas beberap minit Deric pulang setelah jalan, saya berhenti karena memberikan bantuan.

Banyak lima kemudian, Deric ingat: “ tuan mengambil berat tentang saya, seorang budak yang kurus dan noël bersedia. Walaupu ada perkara apa berlaku di seluruh dunia, itu sedar tentang situasi saya dan hantarkan bantuan kepada saya. Tuhan sudah menjawab doa saya crowd kali semenjak pengalaman itu. Jawapannya noël selalu mendatangi dengan segera dan mencapai jelas, tetapi itu sedar circa saya aku ini kemudian malam itu. Apabila saya menghadapi beban dunia ini, saya kenal Dia always adakan satu pelan buat menolong saya pulang nanti rumah.”

Seperti apa dihuraikan melalui Deric, bukan semua doa menjadi dijawab mencapai segera. Tetapi Bapa Syurgawi kita mengenali itupenggunaan dan dengar rayuan trần kita. Dia melakukan mujizatnya satu doa demi satu doa.

Kita boleh percaya Dia akan menolong kita, mungkin bukan dengan cara yang kita inginkan tetapi mencapai cara yang most baik buat perkembangan kita. Untuk menyerahkan roh kita kepada Diamungkin susah, tetapi ini penting untuk menjadi kemudian Dia dan mendapati keamanan apa diberi melalui Dia.

Saya boleh berasa seperti yang dihuraikan malalui C. S. Lewis: “Saya berdoa kerana saya noel mampu does semua perkara. Saya berdoa kerana saya berasa saya perlu always berdoa, bangun atau tidur. Doa noël mengubahkan Tuhan, doa mengubahkan saya.”3

Terdapat banyak bien dalam kitab suci circa orang yang meletakkan keyakinan ke atas bapak dan tuan menolong dan membebaskan mereka. Such Daud, apa dibebaskan dari pembunuhan raksasa Goliat mencapai bergantung kepada Tuhan. Seperti Nefi apa merayu kepada Tuhan untuk membebaskan itu dari tali yang peri dia. Such Joseph Smith, apa berdoa karena mencarikan bantuan Tuhan. Dialah dibebaskan dari kuasa jahat dan menerima jawapan mukjizat. Mereka masing-masing menghadapi cabaran yang sangat susah. Mereka masing-masing actions dengan full iman dan yakin diatas Tuhan. Mereka masig-masing penerimaan bantuan-Nya. Dan pada days ini, kuasa dan kasih sayang tuan boleh dinampak batin kehidupan anak-anak-Nya.

Baru-baru ini saya ternampak perkara ini berlaku dalam hidup para rakyat Suci apa beriman di zimbabwe dan Botswana. Di dalam satu pertemuan puasa dan kesaksian di dalam satu afiliat kecil, saya berasa terutang rendah trấn dan diilham malalui kesaksian penuh sesak orang-- para kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Mereka masing-masing mengongsikan pertunjukan mempercayai yang berkuasa kepada tuhan Yesus kristus . Walaupun mereka dikelilingi oleh cabaran dan kesusahan, mereka yakin pada bapak setiap hari. Mereka mengakui rumbai -Nya batin hidup dengan always mengatakan “Saya mendesak bersyukur kepada Tuhan.”

Beberapa lima lalu, satu keluarga apa beriman merupakan satu contoh keyakinan pada tuhan bagi para fasih bahagian kami. Arn dan Venita Gatrell mempunyai satu keluarga yang bahagia apabila dia dikesan penyakit barah apa agresif. Prognosisnya teruk-- dia hanya dapat hidup karena beberapa minggu. Keluarga mereka hendak berada bersamam-sama karena kali terakhir. Segenap anak-anak mereka berkumpul bersama, ada apa datang dari tempat yang jauh. Mereka hanya mempunyai 48 jam. Mereka pilihkan activiti yang terpenting bagi mereka--foto keluarga, makan keluarga, dan menghadiri Bait suci Salt Lake. Venita kata, “Apabila kita keluar dari bait suci, menemani itu ialah kali terakhir kami menjadi berhimpun bersama di dalam hidup ini.”

Tetapi mereka tinggalkan bait suci itu dengan kepastian bahawa hidup noël tamat diatas bumi ini. Keer perjanjian bait suci, mereka boleh mereka berharapan batin perjanjian Tuhan. Mereka boleh bersamasatu sama buat selamanya.

Mereka menerima crowd berkat selama dua moon selepas itu. Iman dan keyakinan Arn dan Venita pada bapak berkembang such kata Venita: “Saya diangkat. Saya belajar bahawa seorang boleh berasa tenang batin kesusahan. Saya kenal bahawa tuhan menjaga kita. Jika kamu yakin di ~ Tuhan, kamu ini adalah mengatasi segenap cabaran dalam hidup.”

Salah seorang anak feminin mereka kata, “Kami memerhati ibu bapa kita dan mengalamai mereka. Kita dapat nampak iman mereka dan di mana mereka menghadapi cabaran itu. Saya noël hendakkan cubaan itu, tetapi saya noël hendak tinggalkan cubaan menyertainya juga. Kalian dikelilingi melalui kasih bayinya Tuhan.”

Tentunya, keluarga Gatrell tidak harapkan kembali ke belakang Arn. Tetapi krisis mereka bukan satu krisis iman. Injil Yesus Kristus bukan satu senarai semakan; sebaliknya, ia berada dalam trần kita. Injil “bukan satu beban, tetapi ia boleh meringankan beban kita”.4 Ia menyongkong kita. Ia menyokonga familic Gatrell. Mereka berasa tenang di tengah-tengah cubaan mereka. Mereka reguler ketat kepada reksa dan kepada perjanjian bait suci apa sudah mereka karena dan patuh. Keupayaan mereka untuk yakin pada tuan berkembang dan mereka diperkukuhkan oleh mempercayai mereka kepada Yesus kristus dan kuasa penebusan-Nya.

Tidak kira bagaimana pun kita berada diatas jalan penganutan, noël kira what pun kerisauan dan cabaran kita, kita noël bersendirian. Kamu belum dilupai. Such Deric, rakyat Suci dari Afrika, familial Gatrell--kita boleh pilih untuk mencarikan groep Tuhan apabila itupenggunaan perlu. Untuk kita boleh menghadap cabaran kita mencapai doa dan keyakian di atas Tuhan. Batin proses itu, kita dulu lebih sebagai Dia.

Lihat lainnya: Cara Menge Cek Nomor Rangka Motor Online, Wajib Cek Nomor Rangka Dan Mesin Dahulu

Tuhan berfirman kepada kita, “Jangan takut … Aku menyertai kamu. Jangan cermas kerana akulah tuan kamu; Aku ini adalah menguatkan dan berguna kamu; … dan menyelamatkan kamu.”5

Saya berikan kesaksian rendah trấn saya yang pasti bahawa tuan Bapa Syurgawi untuk kita mengenali itupenggunaan secara peribadi dan dicari menolong kita. Melalui putra Terkasih-Nya, Yesus Kristus, untuk kita boleh mengatasi dunia ini dan pulang nanti rumah mencapai selamat. Semoga kita beriman untuk yakin di atas Dia, saya doa dalam namu Yesus Kristus, amin.