TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

*

Bạn đang xem: Trường đại học y dược, đại học quốc gia hà nội

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Xem thêm:

*

*

Sử dụng ma túy trái phép là một trong vấn đề nghiêm trọngở vn nhưng đến nay có siêu ít tin tức về tỷ lệ sử dụng ma túy vào dâncư. Các thông tin chủ yếu là từ trọng lượng ma túy thu duy trì từ các vụ án. Phươngpháp dịch tễ học dựa vào nước thải (Wastewater-based epidemiology: WBE)là một vẻ ngoài mới rất có thể thu thập thông tin về việc áp dụng ma túy, quánh biệtkhi sự kỳ thị so với việc thực hiện ma túy rất có thể cản trở các phương thức khảosát dựa trên phỏng vấn. Phân tích này của công ty chúng tôi áp dụng WBE để review tỷlệ sử dụng nhiều nhiều loại ma túy trong cộng đồng dân cư đô thị của Việt Nam. Tổngcộng 184 mẫu nước thải được thu thập tại hai địa điểm khác nhau dọc theo sôngKim Ngưu, nơi cầu tính đón nhận nước thải của rộng 400.000 người ở Hà Nội,trong cha giai đoạn khác biệt từ năm 2018 cho năm 2020.​


SỨ MẠNG

1) Đào tạo lực lượng lao động có chất lượng cao, giỏi về nhiệm vụ và tất cả phẩm hóa học đạo đức cân xứng với nhu cầu xã hội và hoàn toàn có thể hội nhập quốc tế. 2) tạo ra các công trình nghiên cứu và thay đổi trong nghành nghề dịch vụ dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội. 3) Là trung tâm dịch vụ thương mại chuyên nghiệp, số 1 để hỗ trợ phát triển thuốc, lương thực chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược góp phần vào sự phân phát triển chắc chắn của ngành cùng quốc gia.4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo nên trong nghành nghề Dược, nuôi dưỡng, cung ứng khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cửa hàng phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí thông minh Việt Nam.