Batu Menangis

Penjelasan:Ing siji bukit sing adoh saka desa, ing quenn Kali uripa randha kere lan anak prawane.u00a0Anak prawan randha kuwi ayu banget. Ning demen, dheweke nduweni prilaku song banget alane. Prawan kuwi banget panglumuh, ora tau ngrewangi emboke nglakoke pagawean-pagawean omah. Kerjane mung macak saben dina.u00a0Kajaba panglumuh, anak prawan kuwi sikape alem pisan. Samubarang panjalukane kudu dimeloni. Cincin saben dheweke njaluk samubarang marang emboke kudu dikabulake, tanpa merdulike kaanan emboke sing kere, saben dina kudu kerjo nggoleki sak emplok sega.u00a0Nang mubarang dina anak prawan kuwi diajak emboke mudhun menyang desa kanggo mblanja. Panggon pasar desa kuwi banget adoh, dadine dekne kabeh kudu mlaku sing cukup gawe kesel. Anak prawan kuwi mlaku melenggang karo menganggo song apik lan macak, ben wong ning dalan sing ndelenge mengko kepencut karo ayune. Sementara emboke mlaku diburi karo nggawa gerobak karo klambi dekil banget. Amarga dekne kabeh urip ning panggon pelosok, ora sawonga meruhi menawa kapindho wadon song mlaku kuwi yaiku embok lan anak.Pas dekne kabeh anyak mleboni desa, wong-wong desa nyawang dekne kabeh. Dekne kabeh ngono kahyun-hyun ndeleng kayon anak prawan kuwi, most utama para pemuda desa song ora puas-puase nyawang rai prawan kuwi. Ning pas ndeleng wong sing mlaku ning mburi prawan kuwi, tenan perbedaan kaananne. Hal kuwi nggawe wong pitakon-takon.u00a0Neng antara wong sing ndelenge kuwi, sawong pemuda nyedhaki lan pitakon marang prawan kuwi, "Hai, prawan ayu. Apa sing mlaku diburi kuwi embokmu ?"u00a0ning, maafkan saya jawaban anak prawan kuwi ?u00a0"dudu," tuturane karo angkuh. "dheweke yaiku baturku !"u00a0kapindho embok lan anak kuwi banjur neruske dalan. Ora sepira adoh, nyedhaki meneh sawong pemuda lan pitakon marang anak prawan kuwi.u00a0"Hai, legi. Maafkan saya sing mlaku diburimu kuwi embokmu ?"u00a0"dudu, dudu," jawab prawan kuwi karo mendongakkan endhase. " dheweke yaiku budakk!"u00a0ngonoa saben prawan kuwi ketemu karo seseorang disepanjang dalan song narekne istilah dari emboke, sanuli jawabane kuwi. Emboke dilakokekne dadi batur utawa budaknya.u00a0Nang ngugane krungu menjawab putrine sing durhaka nek ditakon wong, si embok isih sanggup nguwawa awak. Ning sakwise ping mbalen dirungune jawabane padha lan sing banget nglarakne ati, akhire si embok song malang kuwi ora bisa ~ nguwawa awak. Si embok dongo.u00a0"Ya Tuhan, hamba ora kuwat nguwawa hinaan iki. Anak kandung hamba ngono tegane nglakoke awak hamba samangkana rupa. Ya, tuan hukuma anak durhaka iki ! hukuma dheweke...."u00a0dhuwur kekuwasan bapak sing mupu Esa, alon-alon awak prawan durhaka kuwi ngowah dadi watu. Owah-owahan kuwi dianyak saka sikil. Pas owah-owahan kuwi wis tekan separo awak, anak prawan kuwi nangis njaluk apura marang emboke.u00a0" Oh, Ibu..ibu.. Ngapurone aku, apuranana kedurhakaan anakmu iki. Ibu...Ibu...ngapurone anakmu iki .." anak prawan kuwi terus mratap lan nangis njaluk marang emboke. Ning, kabehe wis paling alon. Kabeh awak prawan kuwi akhire ngowah dadi watu. Pisana dadi watu, ning wong mungkin ndeleng menawa kapindho matane isih mbebekake eluh, kaya lagi nangis. Sarehdene kuwi, watu song asale saka prawan song mbisa tumakne emboke kuwi karan " watu nangis ".u00a0"}>" data-test="answer-box-list">


Anda sedang menonton: Cerita rakyat batu menangis dalam bahasa jawa

*

Batu Menangis

Penjelasan:

Ing siji bukit song adoh saka desa, ing quenn Kali uripa randha kere lan anak prawane. 

Anak prawan randha kuwi ayu banget. Ning demen, dheweke nduweni prilaku sing banget alane. Prawan kuwi banget panglumuh, ora tau ngrewangi emboke nglakoke pagawean-pagawean omah. Kerjane mung macak saben dina. 

Kajaba panglumuh, anak prawan kuwi sikape alem pisan. Samubarang panjalukane kudu dimeloni. Ping saben dheweke njaluk samubarang marang emboke kudu dikabulake, tanpa merdulike kaanan emboke sing kere, saben dina kudu kerjo nggoleki sak emplok sega. 

Nang mubarang dina anak prawan kuwi diajak emboke mudhun menyang desa kanggo mblanja. Panggon pasar desa kuwi banget adoh, dadine dekne kabeh kudu mlaku sing cukup gawe kesel. Anak prawan kuwi mlaku melenggang karo menganggo sing apik lan macak, ben wong ning dalan song ndelenge mengko kepencut karo ayune. Sementara emboke mlaku diburi karo nggawa gerobak karo klambi dekil banget. Amarga dekne kabeh urip ning panggon pelosok, ora sawonga meruhi menawa kapindho wadon song mlaku kuwi yaiku embok lan anak.

Pas dekne kabeh anyak mleboni desa, wong-wong desa nyawang dekne kabeh. Dekne kabeh ngono kahyun-hyun ndeleng kayon anak prawan kuwi, paling utama para pemuda desa sing ora puas-puase nyawang rai prawan kuwi. Ning pas ndeleng wong song mlaku ning mburi prawan kuwi, tenan kontrasnya kaananne. Halaman kuwi nggawe wong pitakon-takon. 

Neng antara wong song ndelenge kuwi, sawong pemuda nyedhaki lan pitakon marang prawan kuwi, "Hai, prawan ayu. Maafkan saya sing mlaku diburi kuwi embokmu ?" 

ning, apa jawaban anak prawan kuwi ? 

"dudu," tuturane karo angkuh. "dheweke yaiku baturku !" 

kapindho embok lan anak kuwi banjur neruske dalan. Ora sepira adoh, nyedhaki meneh sawong pemuda lan pitakon marang anak prawan kuwi. 

"Hai, legi. What sing mlaku diburimu kuwi embokmu ?" 

"dudu, dudu," jawab prawan kuwi karo mendongakkan endhase. " dheweke yaiku budakk!" 

ngonoa saben prawan kuwi ketemu karo seseorang disepanjang dalan song narekne tentang emboke, sanuli jawabane kuwi. Emboke dilakokekne dadi batur utawa budaknya. 

Nang ngugane krungu jawabutuh putrine sing durhaka nek ditakon wong, si embok isih sanggup nguwawa awak. Ning sakwise ping mbalen dirungune jawabane padha lan song banget nglarakne ati, akhire si embok sing malang kuwi ora mungkin nguwawa awak. Si embok dongo. 

"Ya Tuhan, hamba ora kuwat nguwawa hinaan iki. Anak kandung hamba ngono tegane nglakoke awak hamba samangkana rupa. Ya, bapak hukuma anak durhaka iki ! hukuma dheweke...." 

dhuwur kekuwasan bapak sing mupu Esa, alon-alon awak prawan durhaka kuwi ngowah dadi watu. Owah-owahan kuwi dianyak saka sikil. Pas owah-owahan kuwi wis tekan separo awak, anak prawan kuwi nangis njaluk apura marang emboke. 

" Oh, Ibu..ibu.. Ngapurone aku, apuranana kedurhakaan anakmu iki. Ibu...Ibu...ngapurone anakmu iki .." anak prawan kuwi terus mratap lan nangis njaluk marang emboke. Ning, kabehe wis paling alon. Kabeh awak prawan kuwi akhire ngowah dadi watu. Pisana dadi watu, ning wong bisa ndeleng menawa kapindho matane isih mbebekake eluh, empire lagi nangis. Sarehdene kuwi, watu sing asale saka prawan song mbisa tumakne emboke kuwi karan " watu nangis ". 


Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah


Temtokna jinising tembung ing ngisor iki! a. Mung sembrono njur kulina. B. Sekar wanodyayu pindha widadari.​
Polisi Brengos ljoCrita iki kedadeyan dina Seren setaun kepungkur Wektu iku aku isih kelingan pas pelajaran wulangan basa Jawa Kompetensi mendasar (KD) m…aca ukara mawa Jawa. Nalika aku melu pelajaran/wulangan basa Jawa sirahku rada ngelu amarga sawengi pancen kurang turu melek-melek sedulurku duwe gawe sunatan. Pak D asmane guru basa Jawa, Piyayine gedhe dhuwur kerajaan Werkudara Guru basa Jawa iki pancen guru kang sabar lan apikan mungguh kanggoku. Buktine sasuwene aku diwulang, pak Dora tau duka apa maneh nganti ngeplak marang para siswa. Amarga kalebu guru sabar lan apikan, Pak Di disenengi para siswa,Amarga sirahku ngelu mula rasane gliyar-gliyur kaya-kaya arep turu. Wektu iku ngepasi maca ukara mawa aksara Jawa. Pak D kanthi sabar nuntun para siswa maça ukara mawa naskah jawa kasebut. Sansaya suwe, mripatku rasane kudu turu, mulane aku theklak-thekluk ngantuk sinambi ngrungokake kanca-kanca kang padha maca naskah Jawa kang lagi dituntun Pak D. Wektu iku maca ukara Jawa yen ditulis Latin nggandheng kabeh kerajaan mangkene amarga aksara Jawa iku ora ngenal song jenenge spasi: Pakpolisibrengosijoklambinengoyakmaling. Sapingisingnganggokacamata."w that anne not an in maGambar 4.5 Pak D sing lainnya ngajar aksara Jawa ing ngarep klasPara siswa bebarengan banjur maca siji-siji ukara Jawi kasebut. Wektu iku awite aku bisa ~ melú maca senajan karo ngantuk nanging suwe-suwe aku wis ora ngerti maneh, aku wis ngantuk berat. Bareng wis tekan ke bawah giliranku, Pak D nimbali jenengku supaya maca ukara lawi kasebut. Amarga ngantuk lan rungon-rungonen kang diwaca dening para kanca liyane, mula aku kaget, mak jenggirat, spontan, lan tanpa basa-basi aku maca kanthi swara banter banget. Anggonku maca mangkene: "Pak Polisi, brengos ijo ngoyak maling. Sapi ngising, nganggo kaca mata." Sanalika para kanca padha gerrr... Nggeguyu kepingkel pingkel kalebu Pak D anggone nggujeng ora wis-wis. Pak D banjur ndangu aku, maafkan saya tumon brengos jo kok mungkin ngoyak maling? Mosok sapi ngising nganggo kaca mata? lku rak medeni lan ora bakal ana kajaba ing sirkus. Kanthi sabar Pak D banjur mbenerke lan nuntun anggonku maca. Pamacane song bener yaiku: "Pak Polisi brengos, ijo klambine, ngoyak maling. Sapingi, song nganggo kaca mata."Kanthi kedadeyan iku, aku dhewe rumangsa isin, amarga kajaba swaraku banter banget, anggonku maca deviasi sisan. Untunge duweni Pak Guru D kang sabar lan apikan senajan anggonku maca ukara naskah Jawi luput, nanging aku ora didukani, malah dituntun kanthi sabar nganti mungkin maca ukara mau. Nganti saiki aku isih kelingan kedadeyan kang dakalamı nalika aku dadi siswa klas 7 utawa klas 1 SMP. Kanthi mangkono ndadekake aku mungkin lan seneng maca ukara Jawi lan aku nganti saiki tansah kangen karo Pak D kang apikan mau.ringkesaning crita : ...................................Mohon dijawab termikasih.​
minta sila kakak pliissss :( sama terdekat pliissss:'(​
resensi novel judul bongbolangan Nasaruddin​
maraga tegese punapa?
Nu mawi mung aya kapal api wungkul kanggo tinyuheun téh!Kalimah di luhur ngandung gaya basa...A. Kadalon (pleonasme)B. Ngasor (eupemisme)C. Oagenbolaonline.orgn (met…onimia)D. Rarahulan (hiperbola)​
Sebelumnya
Berikutnya


Lihat lainnya: Kamera Vlog Murah Dibawah 2 Juta Harga Terbaik, Jual Kamera Vlog Murah Terbaru

Mengetahui setiap orang jawaban

Situs ini manfaat agenbolaonline.orgokie berdasarkan kebijakan agenbolaonline.orgokie . Kamu mungkin menentukan terms menyimpan dan diakses agenbolaonline.orgokie di browser