CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HÀ NỘI

TTO - Ngày 5-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vẫn có quyết định phê chuẩn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang xem: Các phó chủ tịch hà nội


*

Cụ thể, trên đưa ra quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng nhà nước phê chuẩn chỉnh kết quả thai dùng cho quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó túng thỏng Thành ủy, quản trị Ủy Ban Nhân Dân TPhường thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng tá nhà nước phê chuẩn tác dụng thai dịch vụ phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.. Hà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó quản trị UBND TPhường Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo Chính phủ phê chuẩn chỉnh hiệu quả thai công tác phó quản trị UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó quản trị UBND TP Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn công dụng thai phục vụ phó quản trị UBND TPhường Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Dương Đức Tuấn, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng nhà nước phê chuẩn kết quả bầu phục vụ phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minch Hải, thành ủy viên, phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm: Xuyến Xao Với Cách Làm Trứng Lộn Xào Me Đơn Giản Ngon Hết Xảy

Tại ra quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng tá Chính phủ phê chuẩn tác dụng bầu chức vụ phó quản trị UBND TP. thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, phó quản trị UBND TP. Hà Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn hiệu quả thai chức vụ phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TPhường Hà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Nguyễn Mạnh Quyền, thành ủy viên, phó quản trị UBND TP TP.. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, như Tuổi Ttốt Online báo tin, ngày 23-6, trên kỳ họp thứ nhất, HĐND TP TP. hà Nội đang bầu ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, phó túng thư Thành ủy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TPhường khóa XV, giữ chức quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với 92/94 đại biểu có mặt đồng tình bởi phiếu kín đáo (chiếm phần 97,87%).

Trong sự cân đối kỳ họp, những đại biểu HĐND TP đãbầu các chức danh phó quản trị UBND TP.. nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó quản trị Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021, liên tiếp được thai giữ chức phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TPhường nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, thành ủy viên; Hà Minh Hải, thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, liên tiếp được bầu giữ lại dùng cho phó chủ tịch UBND TP. nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông Chu Ngọc Anh tái trúng cử chủ tịch UBND TP Thành Phố Hà Nội

TTO - Sáng 23-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh thành Thành Phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chu Ngọc Anh liên tiếp được bầu giữ chức quản trị UBND thị trấn Hà Nội Thủ Đô.